Bryndum Sogns Gymnastik- og Idrætsforening

Om foreningen


BSGI står for Bryndum Sogns Gymnastik- og Idrætsforening.

 
Foreningen er stiftet i 1960 som en sammenlægning af gymnastikforeningerne i Bryndum, Forum og Gjesing. Foreningen holder til i hallen, gymnastiksalen og tilstødende lokaler på Bryndum Skole - beliggende i byen Tarp (Esbjerg Kommune).
 
Foreningen har igennem tiden været sammensat på forskellig vis - men består i dag af 2 sportslige udvalg; et håndboldudvalg og et gymnastikudvalg med hver sin udvalgsbestyrelse på hver 4 medlemmer og en suppleant.
 
Over de 2 sportslige udvalg består en hovedbestyrelse bestående af en formand, en næstformand (fordeles imellem de 2 udvalgs formænd) og en suppleant, som varetager de fælles økonomiske interesser for hele BSGI. Det er ligeledes hovedbestyrelsen der tegner BSGI samarbejdet udadtil og dermed sikrer et bredt samarbejde med byens øvrige foreninger.
 
De to sportslige udvalg har separat økonomi i den daglige drift men fælles kassér-drift fordelt imellem hovedbestyrelsens kassér samt en tilkøbt kassér-bistand ved DGI. Der laves fælles årsregnskab og eventuelle negative resultater i det ene udvalg kan samlet set få konsekvenser for resultatet af det fælles årsregnskab.
 
BSGI hviler på en sund økonomi oparbejdet gennem mange års hårdt arbejde, men er fortsat afhængige af alt den opbakning der er at hente i form af sponsorater og samarbejdsaftaler med såvel lokale som nationale samarbejdspartnere. Denne foreningsstruktur er ganske ny - de nye vedtægter blev godkendt ved Esbjerg Kommune i marts 2019 og det forestående samarbejde på tværs af de to udvalg, samt i hovedbestyrelsen, er blot i den spædeste start. Der foreligger dog uanede muligheder for sammen at skabe en synergi foreningerne og idrætsgrenene imellem og forventningerne er helt i top, frem mod et muligt samarbejde mellem flere af byens foreninger.
 
Vi ønsker og håber at skabe én fælles forening med udspring fra lokalsamfundet. En forening som fremstår tydelig, nærværende og meningsgivende for foreningens medlemmer samt lokalsamfundet som helhed. Det vil vi gøre alt hvad vores frivillige hjerte kan, for at opnå – og vi håber, at det vil inspirere og motivere endnu flere i lokalsamfundet til at søge mod de lokale foreninger.
 
Både som medlemmer og som frivillige bidragsydere.
 
Fordi vi tror på at;
 
SAMMEN KAN VI MERE
Tilmeld dig et af vores mange hold

Prøv kræfter med vores gymnastik- eller håndboldhold - vi har til alle aldersgrupper
Tilmeld her

Sponsorer


Kalender
Besøg BSGI Gymnastiks side
Besøg BSGI Håndbolds side
BSGI | Bryndum Skole | 6715 Esbjerg N | CVR nr. 29587108